Han sitter där nere mellan Clapton och Hendri by Sven Lindström

By Sven Lindström

Han växte upp i en liten etta i Malmö, males från radion i köket kom ljud från en värld utan begränsningar. Radio Luxemburg och rock'n'roll lockade mer än pappas rörmokarjobb. Som 13-åring slog han igenom som Sveriges yngsta rockkung. males det var inte där hans talanger låg. Som supervisor, spinndoktor, skivbolagsboss, fotograf och partyproffs blev han Sveriges mest kända popdoldis i London below hela 60-talet.

Han delade rum med The Beatles i Hamburg, fixade det enda svenska skivkontraktet med demonproducenten Joe Meek, var husfotograf på tv-programmet prepared regular Go!, sågs längst fram i VIP-kön på alla Londons inneklubbar, vaknade bakis i Brian Epsteins gästrum dagen efter releasepartyt för Sgt Peppers Lonely Hearts membership Band, startade skivbolag och nattklubb, bjöds på köttbullar av Cat Stevens mamma och hjälpte Stikkan att lansera Abba i united states flera år innan genombrottet. Han kände alla, gjorde allt och fotograferade det mesta.

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

By Sven Lindström

Han växte upp i en liten etta i Malmö, males från radion i köket kom ljud från en värld utan begränsningar. Radio Luxemburg och rock'n'roll lockade mer än pappas rörmokarjobb. Som 13-åring slog han igenom som Sveriges yngsta rockkung. males det var inte där hans talanger låg. Som supervisor, spinndoktor, skivbolagsboss, fotograf och partyproffs blev han Sveriges mest kända popdoldis i London below hela 60-talet.

Han delade rum med The Beatles i Hamburg, fixade det enda svenska skivkontraktet med demonproducenten Joe Meek, var husfotograf på tv-programmet prepared regular Go!, sågs längst fram i VIP-kön på alla Londons inneklubbar, vaknade bakis i Brian Epsteins gästrum dagen efter releasepartyt för Sgt Peppers Lonely Hearts membership Band, startade skivbolag och nattklubb, bjöds på köttbullar av Cat Stevens mamma och hjälpte Stikkan att lansera Abba i united states flera år innan genombrottet. Han kände alla, gjorde allt och fotograferade det mesta.

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

Read or Download Han sitter där nere mellan Clapton och Hendri PDF

Best swedish books

Svenska Skrivregler

Svenska skrivregler är Språkrådets rekommendationer för hur guy skriver och utformar texter: stor och liten bokstav, kommatering, stycken och avstavning, tabeller och diagram and so on. I denna nya utgåva har fler avsnitt och råd lagts until, t. ex. ett om utformning av minnesanteckningar och rapporter, ett om alfabetisk sortering av företagsnamn och ett om varumärken och logotyper.

I döda språks sällskap: en bok om väldigt gamla språk

Detta är en bok om väldigt gamla språk. Språk som inte kan användas för att upprätta några handelsavtal eller knyta affärskontakter, och med största sannolikhet inte heller för att få en dejt på någon bar någonstans i världen.

Nietzsche: kropp, konst, kunskap

På vilket sätt är Nietzsche proper för oss idag? Efter sin hyllade bok om Spinoza går Fredrika Spindler i Nietzsche: Kropp, konst, kunskap i närkamp med Friedrich Nietzsches verk. Utgångspunkten är det otidsenliga i Nietzsches tänkande, hur hans tänkande går på tvärs inte bara mot sin egen, utan även mot vår samtid – däri ligger dess aktualitet.

Retorik eller konsten att övertyga

Hur övertygar guy människor?
Genom språket, orden. Det finns inget effektivare sätt om guy vill forma människors tankar, känslor och handlingar, och leda dem until eventually en viss övertygelse. De gamla grekerna visste det, de gjorde talandet until eventually en särskild konst - retorik.

Retorik eller konsten att övertyga vill lära oss att förstå och kritiskt granska mekanismerna i språket. Med hjälp av många exempel, de flesta från vår egen tid, beskrivs retorikens begrepp, principer och historia. I flera fall görs fylliga analyser av tal, until eventually exempel av av Cicero, Goebbels, Martin Luther King, Olof Palme och av earl Spencer vid prinsessan Dianas begravning.

I ett nytillkommet kapitel analyseras vår tids retorik - reklamen - utifrån ett retoriskt perspektiv. Detta är andra reviderade och omarbetade upplagan.

Marked as retail on unique obtain resource.

Extra info for Han sitter där nere mellan Clapton och Hendri

Sample text

Transumttecken). Det innebär normalt att man utelämnat ett eller flera stycken. ex. vara aktuellt när man gör ett utdrag ur en skriftlig handling och vill utesluta ovidkommande textpar­tier. Tankstrecken placeras normalt på egen rad mellan de citerade utdragen. Om tankstrecken inte placeras på egen rad utan läggs i eller direkt intill brödtext, sätts de av tydlighetsskäl inom hakparentes. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde i tomtföreningens sty­relse, den 14 januari 2008. m. den 1 februari 2008 teck­nas av ordföranden Stina Hall och av kassören Karl Persson, var och en för sig.

Sade Olle och bläddrade i boken. Vill du ha en fiskrätt; vet du vad Marjonäs är? – Marjonäs? Neej! Läs det! Det låter gott! ex. om det rör sig om flera separata eller längre repliker från en person. ex. i intervjuer, inleder man lämpligen varje sådant stycke med replik­streck för att skilja replikerna från omgivande löptext. 3 Med anföringsfraser Repliker kan stå ensamma när det tydligt framgår vem som säger vad. – Kom nu. – Varför det? Ofta behöver man dock förtydliga vem som säger vad, och då förser man replikerna med anföringsfraser.

Med citattecken kring det anförda. 4). 2 Med replikstreck Ett annat sätt att markera repliker är att använda replikstreck (även kallat talstreck, anföringsstreck eller pratminus). Det är särskilt vanligt i dialog och annan text som till stor del består av repliker. ) Replikstreck är ett tankstreck som skrivs med indrag, utom när repliken följer ome­delbart på rubrik eller blankrad. Replikstrecket följs av ett mellanslag före själva repliktexten. Repliker hör i princip bara hemma i texter som har indrag som styckemarkör.

Download PDF sample

Rated 4.25 of 5 – based on 14 votes