Hundra sätt att tänka : om Reggio Emilias pedagogiska by Tove Jonstoij, Åsa Tolgraven

By Tove Jonstoij, Åsa Tolgraven

Boken vänder sig until eventually dem som vill ha en samlad introduktion until Reggio Emilias pedagogiska synsätt och arbetssätt – until eventually pedagoger, journalister, föräldrar, politiker och andra som är intresserade av barns lärande, glossy kunskapssyn och pedagogiskt arbete i stort.

Varje år reser hundratals pedagoger, politiker, skolledare och forskare från hela världen until Reggio Emilia i Italien. Det som lockar är möjligheten att lära sig mer om stadens kommunala förskola och det tänkande om barn och lärande som ligger until eventually grund för allt pedagogiskt arbete med barnen.

Människans ursprungliga vilja until kommunikation är en bärande tanke i Reggio Emilias filosofi och den pedagogiska praktiken utgår från barnens nyfikenhet och lust att lära. Med alla sinnen och med många olika uttryckssätt beskriver barnen sig själva och sin omvärld. Det är ett arbetssätt och en kunskapssyn som innebär stora utmaningar för pedagogen och i förlängningen en förändrad yrkesroll. I Sverige har de nya läroplanerna för såväl förskolan som grundskolan influerats starkt av denna kunskapssyn, liksom av den syn på barn som Reggios shop tänkare, Loris Malaguzzi, förmedlar när han talar om att ett barn är kompetent, starkt och rikt.

Show description

By Tove Jonstoij, Åsa Tolgraven

Boken vänder sig until eventually dem som vill ha en samlad introduktion until Reggio Emilias pedagogiska synsätt och arbetssätt – until eventually pedagoger, journalister, föräldrar, politiker och andra som är intresserade av barns lärande, glossy kunskapssyn och pedagogiskt arbete i stort.

Varje år reser hundratals pedagoger, politiker, skolledare och forskare från hela världen until Reggio Emilia i Italien. Det som lockar är möjligheten att lära sig mer om stadens kommunala förskola och det tänkande om barn och lärande som ligger until eventually grund för allt pedagogiskt arbete med barnen.

Människans ursprungliga vilja until kommunikation är en bärande tanke i Reggio Emilias filosofi och den pedagogiska praktiken utgår från barnens nyfikenhet och lust att lära. Med alla sinnen och med många olika uttryckssätt beskriver barnen sig själva och sin omvärld. Det är ett arbetssätt och en kunskapssyn som innebär stora utmaningar för pedagogen och i förlängningen en förändrad yrkesroll. I Sverige har de nya läroplanerna för såväl förskolan som grundskolan influerats starkt av denna kunskapssyn, liksom av den syn på barn som Reggios shop tänkare, Loris Malaguzzi, förmedlar när han talar om att ett barn är kompetent, starkt och rikt.

Show description

Read or Download Hundra sätt att tänka : om Reggio Emilias pedagogiska filosofi PDF

Similar swedish books

Svenska Skrivregler

Svenska skrivregler är Språkrådets rekommendationer för hur guy skriver och utformar texter: stor och liten bokstav, kommatering, stycken och avstavning, tabeller och diagram and so on. I denna nya utgåva har fler avsnitt och råd lagts until eventually, t. ex. ett om utformning av minnesanteckningar och rapporter, ett om alfabetisk sortering av företagsnamn och ett om varumärken och logotyper.

I döda språks sällskap: en bok om väldigt gamla språk

Detta är en bok om väldigt gamla språk. Språk som inte kan användas för att upprätta några handelsavtal eller knyta affärskontakter, och med största sannolikhet inte heller för att få en dejt på någon bar någonstans i världen.

Nietzsche: kropp, konst, kunskap

På vilket sätt är Nietzsche suitable för oss idag? Efter sin hyllade bok om Spinoza går Fredrika Spindler i Nietzsche: Kropp, konst, kunskap i närkamp med Friedrich Nietzsches verk. Utgångspunkten är det otidsenliga i Nietzsches tänkande, hur hans tänkande går på tvärs inte bara mot sin egen, utan även mot vår samtid – däri ligger dess aktualitet.

Retorik eller konsten att övertyga

Hur övertygar guy människor?
Genom språket, orden. Det finns inget effektivare sätt om guy vill forma människors tankar, känslor och handlingar, och leda dem until en viss övertygelse. De gamla grekerna visste det, de gjorde talandet until eventually en särskild konst - retorik.

Retorik eller konsten att övertyga vill lära oss att förstå och kritiskt granska mekanismerna i språket. Med hjälp av många exempel, de flesta från vår egen tid, beskrivs retorikens begrepp, principer och historia. I flera fall görs fylliga analyser av tal, until eventually exempel av av Cicero, Goebbels, Martin Luther King, Olof Palme och av earl Spencer vid prinsessan Dianas begravning.

I ett nytillkommet kapitel analyseras vår tids retorik - reklamen - utifrån ett retoriskt perspektiv. Detta är andra reviderade och omarbetade upplagan.

Marked as retail on unique obtain resource.

Extra info for Hundra sätt att tänka : om Reggio Emilias pedagogiska filosofi

Example text

A ena sidan finns förskolan som intensivt och enträget försöker dra in föräldrarna i verksamheten, eftersom den vet hur mycket som finns att vinna i ett samarbete. Ett samarbete mellan hemmet och förskolan ger barnen en större säkerhet och en större jämvikt. Det betyder mycket för bildandet av ett kommunikationsnät som leder till en sannare och mer ömsesidig kunskap, samt till ett gemensamt och fruktbart forskande efter metoder, innehåll och värderingar i en effektivare fostran. A andra sidan finns föräldrar som till största delen är unga, har olika sysselsättningar, olika bakgrund och mognad och ofta olika etniskt ursprung.

Vad han mötte där grep honom djupt. Här fanns "... kvinnor och män, med sina ideal bevarade, som hade förstått — långt innan jag gjorde det — att historien kan förändras och att man kan förändra den genom att ta den i egna händer 51 Föräldrar och pedagoger tillsammans kämpade under många år för fler förskolor och mot statens centralstyrning. Bild frän demonstration i maj 1969. och börja med barnen ... Om barn har medborgerliga rättigheter måste de också få möjligheter att utveckla sin intelligens och förberedas för en framgång som de inte fick luras på.

För att erövra staden och administratörerna måste man göra saker som kommunicerar vad man sysslar med och göra det på ett raffinerat sätt! Vea Vecchi fortsätter: Om jag får en sådan här bok tänker jag: "Men, men! " Det vore fel att säga att det är ateljén som ensam står för de olika språken och uttrycken i Reggio Emilias kommunala förskolor. Ateljén i sig är egentligen bara ett rum där en liten grupp barn kan samla sig och fokusera på något. — Här dokumenterar vi starten på ett projekt arbete och ser vilka vägar det tar.

Download PDF sample

Rated 4.99 of 5 – based on 49 votes