Smartast i världen - IQ-sällskapen från insidan by Linda Leopold

By Linda Leopold

Allt börjar med att Linda Leopold vill bli smartare. Efter att ha klarat Mensas inträdestest blir hon del av en brokig, clever skara (lastbilschaufförer, matematiker, flöjtister) som löser rebusar och diskuterar livets stora frågor. males Mensa är bara början. Där ovanför hägrar en rad världsomspännande sällskap med allt snävare antagningskrav.

I Smartast i världen tar journalisten och författaren Linda Leopold med läsaren på en spännande resa in i IQ-sällskapens hemliga värld. Nyfikenheten för henne från det vardagliga umgänget i svenska Mensa until Thessaloniki, Dubrovnik, long island och Harvard. Hon möter människorna bakom de högsta IQ-talen och ställer sig frågan: Hur blir guy egentligen smartast i världen?

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

By Linda Leopold

Allt börjar med att Linda Leopold vill bli smartare. Efter att ha klarat Mensas inträdestest blir hon del av en brokig, clever skara (lastbilschaufförer, matematiker, flöjtister) som löser rebusar och diskuterar livets stora frågor. males Mensa är bara början. Där ovanför hägrar en rad världsomspännande sällskap med allt snävare antagningskrav.

I Smartast i världen tar journalisten och författaren Linda Leopold med läsaren på en spännande resa in i IQ-sällskapens hemliga värld. Nyfikenheten för henne från det vardagliga umgänget i svenska Mensa until Thessaloniki, Dubrovnik, long island och Harvard. Hon möter människorna bakom de högsta IQ-talen och ställer sig frågan: Hur blir guy egentligen smartast i världen?

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

Read or Download Smartast i världen - IQ-sällskapen från insidan PDF

Best swedish books

Svenska Skrivregler

Svenska skrivregler är Språkrådets rekommendationer för hur guy skriver och utformar texter: stor och liten bokstav, kommatering, stycken och avstavning, tabeller och diagram and so on. I denna nya utgåva har fler avsnitt och råd lagts until, t. ex. ett om utformning av minnesanteckningar och rapporter, ett om alfabetisk sortering av företagsnamn och ett om varumärken och logotyper.

I döda språks sällskap: en bok om väldigt gamla språk

Detta är en bok om väldigt gamla språk. Språk som inte kan användas för att upprätta några handelsavtal eller knyta affärskontakter, och med största sannolikhet inte heller för att få en dejt på någon bar någonstans i världen.

Nietzsche: kropp, konst, kunskap

På vilket sätt är Nietzsche appropriate för oss idag? Efter sin hyllade bok om Spinoza går Fredrika Spindler i Nietzsche: Kropp, konst, kunskap i närkamp med Friedrich Nietzsches verk. Utgångspunkten är det otidsenliga i Nietzsches tänkande, hur hans tänkande går på tvärs inte bara mot sin egen, utan även mot vår samtid – däri ligger dess aktualitet.

Retorik eller konsten att övertyga

Hur övertygar guy människor?
Genom språket, orden. Det finns inget effektivare sätt om guy vill forma människors tankar, känslor och handlingar, och leda dem until eventually en viss övertygelse. De gamla grekerna visste det, de gjorde talandet until en särskild konst - retorik.

Retorik eller konsten att övertyga vill lära oss att förstå och kritiskt granska mekanismerna i språket. Med hjälp av många exempel, de flesta från vår egen tid, beskrivs retorikens begrepp, principer och historia. I flera fall görs fylliga analyser av tal, until exempel av av Cicero, Goebbels, Martin Luther King, Olof Palme och av earl Spencer vid prinsessan Dianas begravning.

I ett nytillkommet kapitel analyseras vår tids retorik - reklamen - utifrån ett retoriskt perspektiv. Detta är andra reviderade och omarbetade upplagan.

Marked as retail on unique obtain resource.

Additional resources for Smartast i världen - IQ-sällskapen från insidan

Sample text

22), the effect of the roughness factor is to decrease the amplitude of the specular reflection field. This occurs because the rough surface tends to scatter energy rather than reflect it in a single specular direction. This is an approximate way of treating the scattering from rough surfaces. 3. Regarding polarization, the R|| coefficient is for the incident radiation in which the E field is oriented parallel to the plane of incidence and not to the plane of the reflection surface. Likewise, R⊥ is for E field polarization perpendicular to the plane of incidence.

4-GHz band. As of this writing, this standard is not well defined although it likely will use OFDM of some sort. 11 Working Group web site [8], or through IEEE. 16 Working Group on Broadband Wireless Access is also part of IEEE 802 LMSC. It was originally organized to establish standards for fixed broadband systems operating above 11 GHz, especially the 24-GHz DEMS, 28-GHz LMDS, and 38-GHz bands. The purpose was to speed deployment of systems through the benefits of mass marketing of standard terminal devices.

Three basic reflection types that will be considered here are • specular reflection from smooth surfaces • reflections (scattering) from rough surfaces • physical optic reflections The normal handling of specular reflection with a single specular point is simplification of the more complete physical optics (PO) approach to reflection, which is briefly discussed here. As shown in Chapter 3, calculating the magnitude and phase of reflection coefficients plays an important role in all physical propagation and channel models.

Download PDF sample

Rated 4.68 of 5 – based on 9 votes